info@prologo.dk

Code of Conduct (COC)

Prologo arbejder for en bæredygtig fremtid i måden, vi driver forretning på.

I vores daglige samhandel bestræber vi os altid på at være retskafne, ansvarlige, miljøbevidste samt generelt at udvise god etisk og social adfærd.

Vi lægger vægt på, at vores leverandører lever op til national lovgivning og bæredygtig forretningsførelse og følger op via questionnaires og medsender Prologos Supplier Expectations i kommunikation med vores leverandører. Ved indkøb i Fjernøsten arbejder vi sammen med SGS, som er førende inden for inspektioner, verifikationer, test- og certificerings-services. Via SGS foretages stikprøvekontrol af vores leverandører for at sikre, at fabrikkerne lever op til vores forventninger.

Vores certifikater udtrykker vores ønske om at kunne levere produkter, som lever op til internationale miljø- og forretningsetiske krav. Såfremt det ønskes, kan vi levere produkter med følgende certifikater: Fairtrade, Global Organic Textile Standard (GOTS), Eco Label, OEKO Tex Standard 100.

Vi følger BSCI’s Code of Conduct, som er defineret i henhold til ILO-konventionerne, FN’s universelle menneskerettighedsdeklaration, FN’s konventioner om børns rettigheder, elimination af alle former for diskriminering mod kvinder, UN Global Compact samt OECD guidelines for Multinational Enterprises.

Vi har tilmeldt os registrering hos UN´s program vedr. global compact, der bl.a. indeholder følgende principper:

Menneskerettigheder
1. Virksomheder bør støtte og respektere beskyttelsen af internationalt erklærede
menneskerettigheder og
2. Sikre sig, at de ikke medvirker til krænkelse af menneskerettighederne.

Arbejdstagerrettigheder
3. Virksomheder bør opretholde organisationsfrihed og effektivt anerkende retten
til kollektiv forhandling,
4. Støtte udryddelse af alle former for tvangsarbejde,
5. Støtte effektiv afskaffelse af børnearbejde, og
6. Eliminere diskrimination i arbejds- og ansættelsesforhold.

Miljø
7. Virksomheder bør støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer,
8. Tage initiativer til at fremme en større miljømæssig ansvarlighed, og
9. Tilskynde udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier.

Antikorruption
10. Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse.